FTEM1010 Kuntoutus avaimena hyvinvointiin (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kuntouksen keskeiset paradigmat, mallit ja teoriat. Verkkotyöskentely ja oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata toimintakyvyn ja monitieteisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet sekä kuntoutuksen paradigmat ja teoriat.

Oppimateriaalit

Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. 2016. Kuntoutuminen. Duodecim. EAN/tuotenumero: 9789516564640 (saatavilla e-kirjana)

Järvikoski A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriö 2013:43. - http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70263

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta