FILY028 Etiikka ja talous (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Perinteisten eettisten teorioiden rooli taloustieteen peruskäsitysten kriittisessä arvioinnissa
- Etiikan rooli hyvinvoinnin ja tehokkuuden mittaamisessa


Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa filosofisen etiikan teorioiden ja käsitteiden yhteydet talousteoriaan ja kykenee käsittelemään erilaisia ratkaisuja eettisiin ongelmiin. Opiskelija kykenee kuvaamaan eettisen ulottuvuuden talouteen liittyvissä kysymyksissä ja arvioimaan tavanomaisten ratkaisujen arvoa.

Kirjallisuus

  • Sen, A. 1987: On Ethics and Economics. Basil Blackwell. 06-311-5494-9 (n)
  • Wight, J. 2015: Ethics in Economics: an introduction to moral frameworks. Stanford University Press. 978-0-804-79456-5 (e-kirja)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus. Kirjatentti tai erikseen sovittava kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti tai tentaattorin kanssa erikseen sovittava kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus