FILM5001 Filosofian erityiskysymyksiä 1 (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan filosofisen ajattelun ja toiminnan tapoja sekä erilaisten filosofialueiden erikoisluonnetta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee filosofisen tutkimuksen erityiskysymyksiä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja/tai mahdollinen kirjallinen työ. Suoritustavasta ja suoritettavasta kirjallisuudesta sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen mahdollisille luennoille ja/tai kirjallinen työ.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta