FILA410 Sosiaalietiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yleinen hyvä, oikeudenmukaisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo, köyhyys, yksilöoikeudet ja itsemääräminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia sosiaalietiikkaa koskevia käsityksiä ja tuntee sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja yksilön itsemääräämisoikeudesta esitettyjä näkemyksiä. Hän kykenee eritellysti arvioimaan eettisestä näkökulmasta erilaisia yhteiskuntajärjestykseen ja yhteisölliseen elämään liittyviä ratkaisuja sekä hyvän yksilöllisen ja yhteisöllisen elämän toteutumista.

Oppimateriaalit

Valitaan kaksi teosta seuraavista:

Parijs, P. van: Real Freedom for All

Barry, B.: Why Social Justice Matters

Griffin, J.: Well-Being

Margalit, A.: Decent Society

Wollf, J. & A. De-Shalit: Disadvantage

Pehkonen, A. & M. Väänänen-Fomin (toim.): Sosiaalityön arvot ja etiikka

Kirjallisuus

  • Parijs, P. van. 1995: Real Freedom for All. Clarendon Press. 0-19-827905-1, 0-19-829357-7
  • Barry, B. 2005: Why Social Justice Matters. Polity. 978-0-7456-2992-6 (s), 978-0-7456-2993-3 (n)
  • Griffin, J. 1986: Well-being. Oxford University Press. 978-0-191-52006-8 (e-kirja)
  • Margalit, A. 1996: The decent society. Harvard University Press. 0-674-19436-5
  • Wollf, J. & De-Shalit, A. 2007: Disadvantage. Oxford University Press. 978-0-199-27826-8, 978-0-191-53523-9 (e-kirja)
  • Pehkonen, A. & Väänänen-Fomin, M. (toim.)2011: Sosiaalityön arvot ja etiikka. PS-kustannus. 978-952-451499-6 (n)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot ja niihin liittyvä lukemisto.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus