CMBJ1006 Patologian alan kliininen harjoittelu (20+ op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Käytännön kliinisestä koulutuksesta vähintään kaksi vuotta tulee suorittaa sairaalan patologian laboratoriossa tai muussa pätevyyslautakunnan hyväksymässä patologian alan koulutuspaikassa.

Käytännön koulutukseen tulee kuulua seuraavat osa-alueet:

 1. Histologia
 2. Sytologia
 3. Histopatologia
 4. Immunohistokemia
 5. Molekyylipatologia
 6. Tautien syntymekanismien keskeiset perusteet
 7. Laadunvarmistus
 8. Konsultointi
 9. Laboratoriovierailut
 10. Eettiset ohjeet ja potilasturvallisuus
 11. Sairaalan tietojärjestelmät
 12. Sairaalan hankintamenettelyt
 13. Obduktio
 14. Neuropatologia (Ei pakollinen tai mahdollisesti toisessa patologian laboratoriossa suoritettava osa-alue)

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (20 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Työskentelytavat:

Harjoittelu, josta pidetään koulutuspäiväkirjaa.

Ei julkaistua opetusta