CMBJ1002 Molekyylipatologian kuulustelu (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

-

Kirjallisuus

  • Diagnostic Molecular Pathology, A Guide to Applied Molecular Testing, Coleman WB, Tsongalis GJ, Eds. 2016, Academic press

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta