CKSA3040 Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto) (0 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.


Osaamistavoitteet

Kandidaatin kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa
  • perehtyneisyytensä kandidaatin tutkielmansa sisältöalueisiin ja hallitsevansa niiden tiiviin esittämisen
  • hallitsevansa akateemisen kirjoitustyylin
  • kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa.

Lisätietoja

Kypsyysnäyte arvioidaan kaksiportaisella asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksyminen edellyttää, että kypsyysnäyte on hyväksytty niin sisällön kuin kieliasun puolesta. Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkastaa kielikeskuksen hyväksymä kielentarkastaja.

Kypsyysnäytteestä säädetään tutkintoasetuksessa 794/2004, jonka mukaan kypsyysnäytteen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa. Erinomaiseen kielitaitoon katsotaan kuuluviksi oman tieteenalan konventioiden hallinta, tekstin oikeaoppinen rakenne, käsitteiden oikeaoppinen käyttö, pohtivan ja yhtenäisen tekstin kirjoittamistaito sekä kielenhuollon normien hallinta.

Oppimateriaalit

Aineopintojen kandidaatintutkielma

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Esseetyyppinen asiantuntijateksti, joka kirjoitetaan tenttitilaisuudessa.
Arviointiperusteet:
Kypsyysnäyte arvioidaan kaksiportaisella asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksyminen edellyttää, että kypsyysnäyte on hyväksytty niin sisällön kuin kieliasun puolesta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, Kypsyysnäytteen sisällöntarkastus (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus

x

kielentarkastus (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus