CIPA4419 Trauma and Violence (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus


Osaamistavoitteet

After completing the course, the students will have knowledge and understanding of the following phenomena:

-domestic violence as trauma

-working with complex trauma cases

-adult women’s understanding of their childhood experiences of domestic violence

-trauma and children: Psychological impact of domestic violence

-long term impact of trauma

-trauma and psychotherapy.

Oppimateriaalit

To be announced by the course instructor.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tarjotut suoritustavat voivat vaihdella lukuvuosittain.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu opetukseen osallistumiseen ja/tai tehtäviin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta