CIPA413 Emotion Focused Therapy (EFT) (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee tunnekeskeisen psykoterapian perusperiaatteet ja sovellusalueita. Lisäksi opiskelija tunnistaa tunteiden roolin psykoterapeuttisessa prosessissa, tietää kuinka tunteiden kanssa työskennellään psykoterapiassa ja hallitsee kahden terapeuttisen työtavan (avaamisen ja fokusoinnin) käytön. Tämä sisältää seuraavat tiedot ja taidot:

  • hallitsee EFT:n perusperiaatteet ja tuntee keskeisimmät terapeuttiset tehtävät,
  • osaa havaita keskeisimmät emotionaalisen työskentelyn vaikeudet EFT:ssä,
  • pystyy empaattisesti tutkimaan henkilökohtaisia asioita ja teemoja,
  • hallitsee avainasiat fokusoimisessa ja järjestelmällisessä mielikuvia herättävässä avaamisessa.

Oppimateriaalit

To be announced by the course instructor.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tarjotut suoritustavat voivat vaihdella lukuvuosittain.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu opetukseen osallistumiseen ja/tai kirjallisiin tehtäviin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus