CIPA1300 Current Issues in Personality and Work Psychology (1–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Specific content varies annually depending on current teaching staff and visiting researchers.

Osaamistavoitteet

The students will have understanding on current trends in the field of personality psychology. They will also understand how various work- and career-related events and factors are related to well-being from different viewpoints (e.g., employee well-being, organizational performance, interventions). 

Oppimateriaalit

To be announced by the course instructor.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakson tarjottu suoritustapa voi vaihdella lukuvuosittain.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu opetukseen osallistumiseen ja/tai kirjalliseen työhön tai tenttiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta