CIPA113 Bilingual Development (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Social context of bilingual development, speech perception and phonological development, early oral language trajectories, the development of literacy, methods of research and assessment, metalinguistic and cognitive consequences of bilingualism, second language acquisition, and the critical period hypothesis.

Osaamistavoitteet

After completing the course the students will

-understand the complex transactions of individual, social and contextual factors in language development

-become familiar with current research trends regarding bilingual development

Oppimateriaalit

To be announced by the course instructor.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tarjotut suoritustavat voivat vaihdella lukuvuosittain.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu opetukseen osallistumiseen ja/tai kirjalliseen työhön tai tenttiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus