CIPA1100 Current Issues in Developmental Psychology (1–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Contents of the course vary from year to year.

Osaamistavoitteet

After completing the course the students will understand the complex transactions of individual, social and contextual factors in development and/or understand some current trends in the field of developmental psychology. 

Oppimateriaalit

To be announced by the course instructor. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakson tarjottu suoritustapa voi vaihdella lukuvuosittain.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu opetukseen osallistumiseen ja/tai kirjalliseen työhön tai tenttiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta