CIPA1000 Psychology Research at JYU (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

The course provides an overview of some current issues in research on development and adjustment at the Department of Psychology.

Osaamistavoitteet

After completing the course the students will know the trends in research at the Department of Psychology, JYU

Oppimateriaalit

To be announced by the course instructor.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tarjotut suoritustavat vovat vaihdella lukuvuosittain.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu opetukseen osallistumiseen ja/tai kirjalliseen työhön tai tenttiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus