BENY3030 Luonto uhan alla 1: Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tällä kurssilla pureudutaan lajien ja luontotyyppien uhanalaistumiseen ja syihin uhanalaisuuden taustalla. Käymme läpi uhanalaisuuteen liittyviä ekologisia tosiasioita sekä yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Uhanalaisuutta arvioidaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti lajien ja luontotyyppien osalta ja tutustumme näihin menetelmiin yleisellä tasolla pitäen mielessä, että uhanalaisuustieto on tärkeä luonnonsuojelun työkalu. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Osaa selittää, mitä uhanalaisuudella tarkoitetaan sekä lajien että luontotyyppien kohdalla
  • Osaa kuvata uhanalaisuuden arvioinnin periaatteet ja eri uhanalaisuuskategorioiden merkityksen
  • Osaa pääpiirteissään kuvata uhanalaisuuden syitä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja antaa näistä tarkempia esimerkkejä
  • Pystyy keskustelemaan laajemmista uhanalaisuuteen liittyvistä ekologisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä

Oppimateriaalit

Kaikki oppimateriaali löytyy Moodlen  kurssialueelta.  

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Verkkokurssi arvioidaan hyväksytyksi, kun opiskelija on suorittanut pakolliset kurssiaktiviteetit.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus