BENS5109 Talviekologia (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään boreaalisen ja subarktisen talven fysikaalisia ominaisuuksia ja miten eliöt ovat sopeutuneet talveen yksilö ja populaatiotasolla. Kurssilla käsitellään myös miten ilmastonmuutos vaikuttaa talvehtimiseen. Kurssin luennot ja harjoitustyöt keskittyvät erityisesti siihen miten lumi tai jääpeite vaikuttaa kasvien, nisäkkäiden, lintujen ja kalojen sopeutumiseen.

Luentojen ja harjoitustöiden lisäksi kurssilla retkeillään kansallispuistossa (joten varauduttava talviretkivarustuksella).


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa luentojen, seminaarien ja kenttätyöskentely kautta leveysasteidemme talviekologian perusteita, varsinkin selkärankaisista ja kasveista
- oppii arvioimaan ja havainnoimaan talven ja lumipeitteen ominaisuuksien vaikutuksia eliöiden talvehtimiseen ja erilaisten säilymissopeumien muodostumiseen
- oppii työskentelemään ulkona kovissa talvisissa olosuhteissa ja jopa nauttimaan siitä elämyksenä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Lectures and student presentations will be incorporated into the program.

Opetus