ANTP036 Valinnaisia opintoja (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Valinnaisia antiikin kulttuurin opintoja.

Suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa esimerkiksi osallistumalla vierailuluennoille tai sen voi korvata muualla suoritetuilla opinnoilla (esim. vaihto-opiskelijana ulkomailla tai kurssilla Suomen Rooman- tai Ateenan-instituutissa). 

Suorittaaksesi opintojakson ole yhteydessä vastuuopettajaan.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen/dokumentoitu työ. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tututunut erilaisiin antiikin kulttuurin liittyviin osa-alueisiin.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kokonaisuuden hahmotuskyky
  • ajanhallintataidot
  • itsenäistä työskentely
  • tiedonhankintataidot
  • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Sovittava opintojakson vastuuopettajan kanssa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakson voi suorittaa esimerkiksi osallistumalla vierailuluennoille tai sen voi korvata muualla suoritetuilla opinnoilla (esim. vaihto-opiskelijana ulkomailla tai kurssilla Suomen Rooman- tai Ateenan-instituutissa). Suorittaaksesi opintojakson ole yhteydessä vastuuopettajaan.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen/dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen/dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Opintojakson voi suorittaa esimerkiksi osallistumalla vierailuluennoille tai sen voi korvata muualla suoritetuilla opinnoilla (esim. vaihto-opiskelijana ulkomailla tai kurssilla Suomen Rooman- tai Ateenan-instituutissa). Suorittaaksesi opintojakson ole yhteydessä vastuuopettajaan.

Oppimateriaalit:

Sovittava opintojakson vastuuopettajan kanssa. 

Ei julkaistua opetusta