ANTP033 Antiikin perinne (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin perinne. Kirjahistoriaa koskeva luentosarja kertauskuulusteluineen tai tenttikirjaan perehtyminen itsenäisesti. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP025 Antiikin filosofia, ANTP030 Antiikin uskonto, ANTP031 Johdatus antiikintutkimukseen, ANTP032 Antiikin retoriikka,ANTP034 Antiikin perinne 2, ANTP035 Antiikin mytologia 2, ANTP036 Valinnaisia opintoja niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op. 

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskiajan kirjahistoriaa, paleografiaa ja käsikirjoitustutkimusta,
 • hänellä on käsitys latinalaisen kirjoituksen historiasta antiikista uuden ajan alkuun,
 • hän tuntee erityisesti karolingisen minuskelin ja goottilaisen kirjoituksen,
 • hänellä on yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500-1500). 

Kirjallisuus

 • MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen

Oppimateriaalit:
Lue MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500-1500). 
Kirjallisuus:
 • MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla

Opetus

x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjatentti

Oppimateriaalit:
Lue MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500-1500). 
Kirjallisuus:
 • MERISALO, Manu scripta: länsimaisen kirjan historia keskiajalla

Opetus