ANTP032 Antiikin retoriikka (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin retoriikka. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP025 Antiikin filosofia, ANTP030 Antiikin uskonto, ANTP031 Johdatus antiikintutkimukseen, ANTP033 Antiikin perinne, ANTP034 Antiikin perinne 2, ANTP035 Antiikin mytologia 2, ANTP036 Valinnaisia opintoja niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • pystyy kertomaan antiikin retoriikan kehityksestä ja suuntauksista sekä niiden tärkeimmistä edustajista,
 • tunnistaa retorisia tehokeinoja.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue sivut 59–260 ja 291–298 teoksesta The CAMBRIDGE COMPANION TO ANCIENT RHETORIC. Tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Kirjallisuus

 • The CAMBRIDGE COMPANION TO ANCIENT RHETORIC (ed. Gunderson)
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Oppimateriaalit:
Lue sivut 59–260 ja 291–298 teoksesta The CAMBRIDGE COMPANION TO ANCIENT RHETORIC. Tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.
Kirjallisuus:
 • The CAMBRIDGE COMPANION TO ANCIENT RHETORIC (ed. Gunderson)
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Opetus