ANTP030 Antiikin uskonto (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin uskonnot. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP025 Antiikin filosofia, ANTP031 Johdatus antiikintutkimukseen, ANTP032 Antiikin retoriikka, ANTP033 Antiikin perinne, ANTP034 Antiikin perinne 2, ANTP035 Antiikin mytologia 2, ANTP036 Valinnaisia opintoja niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa antiikin uskonnollisesta ajattelusta, merkittävimmistä kulteista ja uskonnollisista riiteistä,
 • ymmärtää uskonnon merkityksen osana antiikin roomalaisen jokapäiväistä elämää,
 • ymmärtää antiikin uskontojen ja kristinuskon erot.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue toinen seuraavista: MUSTAKALLIO, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa, tai SCHEID, An introduction to Roman religion.  

Kirjallisuus

 • MUSTAKALLIO, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa
 • SCHEID, An introduction to Roman religion

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti

Oppimateriaalit:
Lue toinen seuraavista: MUSTAKALLIO, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa, tai SCHEID, An introduction to Roman religion.  
Kirjallisuus:
 • MUSTAKALLIO, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa
 • SCHEID, An introduction to Roman religion

Opetus