ANTP025 Antiikin filosofia (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin filosofia. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP030 Antiikin uskonto, ANTP031 Johdatus antiikintutkimukseen, ANTP032 Antiikin retoriikka, ANTP033 Antiikin perinne, ANTP034 Antiikin perinne 2, ANTP035 Antiikin mytologia 2, ANTP036 Valinnaisia opintoja niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • pystyy kertomaan antiikin filosofisista suuntauksista, niiden tärkeimmistä edustajista ja heidän ajattelustaan,
 • ymmärtää niiden merkityksen myöhemmälle ajattelulle.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue joko sivut 15-217 tai sivut 235-442 teoksesta THESLEFF & SIHVOLA, Antiikin filosofia ja aatemaailma, tai teos GUTHRIE, The Greek philosophers; tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta Castrén, Antiikin käsikirja.

Kirjallisuus

 • THESLEFF & SIHVOLA, Antiikin filosofia ja aatemaailma.
 • GUTHRIE, The Greek philosophers
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Oppimateriaalit:
Lue joko sivut 15-217 tai sivut 235-442 teoksesta THESLEFF & SIHVOLA, Antiikin filosofia ja aatemaailma, tai teos GUTHRIE, The Greek philosophers; tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta Castrén,Antiikin käsikirja.
Kirjallisuus:
 • THESLEFF & SIHVOLA, Antiikin filosofia ja aatemaailma.
 • GUTHRIE, The Greek philosophers
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Opetus