ANTP024 Ateenan topografia ja rakennushistoria (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ateenan topografia ja rakennushistoria. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP020 Antiikin taide, ANTP021 Kreikan taide, ANTP022 Rooman taide, ANTP023 Rooman topografia ja rakennushistoria niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy kertomaan Ateenan topografisesta kehityksestä eri aikoina,
  • tietää, minkälaisia rakennuksia Ateenassa rakennettiin ja mikä niiden käyttötarkoitus oli.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kokonaisuuden hahmotuskyky
  • ajanhallintataidot
  • itsenäistä työskentely
  • tiedonhankintataidot
  • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue luvut 1-7 teoksesta CAMP, The Archaeology of Athens.

Kirjallisuus

  • CAMP, The Archaeology of Athens

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Oppimateriaalit:
Lue luvut 1-7 teoksesta CAMP, The Archaeology of Athens.
Kirjallisuus:
  • CAMP, The Archaeology of Athens.

Opetus