ANTP023 Rooman topografia ja rakennushistoria (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Rooman topografia ja rakennushistoria. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP020 Antiikin taide, ANTP021 Kreikan taide, ANTP022 Rooman taide, ANTP024 Ateenan topografia ja rakennushistoria niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Latinan aineopinnoissa valinnainen seuraavien opintojaksojen kanssa: LATA031 Latinan kielen historia ja LATA6000 Valinnainen teksti. 

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. Vaihtoehtoisena suoritustapana osallistuminen opetukseen (silloin kun kurssi pidetään) ja kertauskuulustelun suorittaminen. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa Rooman topografisesta kehityksestä eri aikoina ja rakennusmateriaalien vaikutuksesta siihen,
 • tietää, minkälaisia rakennuksia antiikin Roomassa sijaitsi ja mikä niiden käyttötarkoitus oli.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue luvut 1-14 teoksesta STAMBAUGH, The ancient Roman city. Tai pääkohdat toisesta seuraavista (sovitaan vastuuopettajan kanssa): CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide, tai COARELLI, Rome and environs

Kirjallisuus

 • STAMBAUGH, The ancient Roman city
 • CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide
 • COARELLI, Rome and environs

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Oppimateriaalit:
Lue luvut 1-14 teoksesta STAMBAUGH, The ancient Roman city. Tai pääkohdat toisesta seuraavista (sovitaan vastuuopettajan kanssa): CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide, tai COARELLI, Rome and environs
Kirjallisuus:
 • STAMBAUGH, The ancient Roman city
 • CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide
 • COARELLI, Rome and environs

Opetus