ANTP022 Rooman taide (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin Rooman taidesuuntauksia ja teoksia. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP020 Antiikin taide, ANTP021 Kreikan taide, ANTP023 Rooman topografia ja rakennushistoria, ANTP024 Ateenan topografia ja rakennushistoria niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • pystyy kertomaan Rooman eri kausien taidesuuntauksista (kuvanveisto, maalaus, mosaiikit, arkkitehtuuri), niiden olennaisista piirteistä ja tärkeimmistä teoksista,
 • ymmärtää niiden merkityksen myöhemmälle taiteelle.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue WHEELER, Roman Art and Architecture. Tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Kirjallisuus

 • WHEELER, Roman Art and Architecture.
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Oppimateriaalit:
Lue WHEELER, Roman Art and Architecture. Tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.
Kirjallisuus:
 • WHEELER, Roman Art and Architecture.
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Opetus