ANTP020 Antiikin taide (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin taidesuuntauksia ja teoksia. Vaihtoehtoinen antiikin kulttuurin perusopinnoissa seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP021 Kreikan taide, ANTP022 Rooman taide, ANTP023 Rooman topografia ja rakennushistoria, ANTP024 Ateenan topografia ja rakennushistoria niin, että näistä tulee suoritettua yhteensä 4 op.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy kertomaan antiikin eri kausien taidesuuntauksista (kuvanveisto, maalaus, mosaiikit, arkkitehtuuri), niiden olennaisista piirteistä ja tärkeimmistä teoksista,
  • ymmärtää niiden merkityksen myöhemmälle taiteelle.

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kokonaisuuden hahmotuskyky
  • ajanhallintataidot
  • itsenäistä työskentely
  • tiedonhankintataidot
  • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue tenttiin sivut 59-68, 104-191 ja 258-295 teoksesta HONOUR & FLEMING, Maailman taiteen historia (1992). 

Vaihtoehtoisesti myöhemmästä painoksesta luvut: "Varhaiset korkeakulttuurit" (kappaleet "Aigeialainen kulttuuri" ja "Taideteos kontekstissa"), "Kreikkalaiset ja heidän naapurinsa”, "Hellenistinen ja roomalainen taide" ja "Varhaiskristillinen ja bysanttilainen taide".

Kirjallisuus

  • HONOUR & FLEMING, Maailman taiteen historia (1992 tai uudempi painos).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. 

Oppimateriaalit:

Lue tenttiin sivut 59-68, 104-191 ja 258-295 teoksesta HONOUR & FLEMING, Maailman taiteen historia (1992).

Vaihtoehtoisesti myöhemmästä painoksesta luvut: "Varhaiset korkeakulttuurit" (kappaleet "Aigeialainen kulttuuri" ja "Taideteos kontekstissa"), "Kreikkalaiset ja heidän naapurinsa”, "Hellenistinen ja roomalainen taide" ja "Varhaiskristillinen ja bysanttilainen taide".

Kirjallisuus:
  • HONOUR & FLEMING, Maailman taiteen historia (1992 tai uudempi painos).

Opetus