ANTP015 Johdatus kreikkalaiseen kulttuuriin (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Johdatus kreikkalaiseen kulttuuriin. Valinnainen opintojakso.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kreikkalaisen kulttuurin epäyhteneväisyyden,

 • osaa selittää polisten (erityisesti Ateenan ja Spartan) yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin kuuluvia toimintoja ja käytänteitä (mm. väestöluokat, kasvatus, oikeudenkäyttö, armeija). 

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: FLACELIÈRE, Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa, tai SOWERBY, The Greeks; tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Kirjallisuus

 • FLACELIÈRE, Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa.
 • SOWERBY, The Greeks.
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Oppimateriaalit:
Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: FLACELIÈRE, Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa, tai SOWERBY, The Greeks; tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.
Kirjallisuus:
 • FLACELIÈRE, Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa.
 • SOWERBY, The Greeks.
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Opetus