ANTP011 Antiikin mytologia (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin mytologia. Pakollinen opintojakso antiikin kulttuurin perusopinnoissa ja latinan aineopinnoissa. 

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa antiikin mytologian tärkeimmät tarut ja tärkeimpien mytologisten henkilöiden kohtalot,
 • tunnistaa mytologiset viittaukset kirjallisuudessa, taiteessa ja sanonnoissa. 

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja, tai BELLINGHAM, Kreikan mytologia.

Kirjallisuus

 • BELLINGHAM, Kreikan mytologia.
 • LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Oppimateriaalit:
Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja, tai BELLINGHAM, Kreikan mytologia.
Kirjallisuus:
 • BELLINGHAM, Kreikan mytologia.
 • LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja.

Opetus