ANTP010 Johdatus antiikin kulttuuriin (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutustuminen antiikin kulttuurin eri aloihin. Pakollinen opintojakso antiikin kulttuurin perusopinnoissa ja latinan perusopinnoissa. 

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen itsenäisesti, tentti. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee antiikin kulttuurin eri alueita,
 • osaa selittää antiikin yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin kuuluvia toimintoja ja käytänteitä (mm. Rooman hallinto ja virkamiesjärjestelmä eri aikoina, koulutus, teatteri, aatemaailma),
 • ymmärtää latinan käyttöä ja antiikin kulttuurin merkitystä myöhempinä, esim. renessanssin, aikoina. 

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia: 

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: Kreikkaa ja Roomaa koskevat osat teoksesta DE BLOIS, An introduction to the ancient world (myös saksaksi), tai KALLELA & OKSALA & PAANANEN &PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).

Kirjallisuus

 • DE BLOIS, An introduction to the ancient world.
 • KALLELA & OKSALA & PAANANEN &PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen itsenäisesti, tentti.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen itsenäisesti, tentti.

Oppimateriaalit:
Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: Kreikkaa ja Roomaa koskevat osat teoksesta DE BLOIS, An introduction to the ancient world (myös saksaksi), tai KALLELA & OKSALA & PAANANEN &PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).
Kirjallisuus:
 • DE BLOIS, An introduction to the ancient world.
 • KALLELA & OKSALA & PAANANEN &PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).

Opetus