ANTP003 Kreikan historia (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin Kreikan historia. Pakollinen opintojakso antiikin kulttuurin perusopinnoissa.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. Hyvä tenttivastaus rakennetaan vastaamalla kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi. 

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee antiikin Kreikan historian kronologian pääpiirteissään

 • osaa kertoa antiikin Kreikan historian tapahtumista ja Rooman varhaisvaiheista,

 • osaa kertoa antiikin Kreikan historian tärkeimmistä henkilöistä,

 • ymmärtää historiallisten tapahtumien merkityksen ja niiden vaikutuksen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.


Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Oppimateriaalit

Lue tenttiin sivut 1-301 teoksesta CASTRÉN, Uusi antiikin historia.

Kirjallisuus

 • CASTRÉN, Uusi antiikin historia

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. Hyvä tenttivastaus rakennetaan vastaamalla kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti. Hyvä tenttivastaus rakennetaan vastaamalla kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.

Oppimateriaalit:
Lue tenttiin sivut 1-301 teoksesta CASTRÉN, Uusi antiikin historia.
Kirjallisuus:
 • ASTRÉN, Uusi antiikin historia.

Opetus