TSAKOK Turvallisuuden ja strategisen analyysin opintokokonaisuus (25+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Opintokokonaisuuteen myönnetään erillisiä opinto-oikeuksia: https://www.jyu.fi/it/fi/hae-opiskelemaan/avoin-opiskelu-it-tiedekunnassa#autotoc-item-autotoc-4 . Lisäksi sen suorittamiseen voi hakea opinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa tutkintoa suorittava opiskelija: https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/kandi-ja-maisteriopiskelijan-ohjeet/vapaasti-valittavat-opinnot/informaatioteknologian-tiedekunnan-vapaasti-valittavien-opintojen-haku . Informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille kokonaisuus on vapaasti suoritettavissa. Jos osallistujamäärää kokonaisuuden sisältämille kursseille joudutaan rajoittamaan, on ensisijaisuusjärjestys seuraava: 1) turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman opiskelijat, 2) erillisen opinto-oikeuden kokonaisuuden suorittamiseen saaneet, 3) opinto-oikeuden kokonaisuuden suorittamiseen saaneet Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat ja 4) muut.

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Turvallisuuden ja strategisen analyysin opintokokonaisuuden (25 op) suoritettuaan opiskelija ymmärtää turvallisuuden laaja-alaisena kokonaisuutena ja osana globaalia ympäristöä niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnanja liiketoiminnankin kannalta. Lisäksi hän ymmärtää informaation hallinnan ja strategisen tiedustelun merkityksen erilaisten organisaatioiden toiminnassa. Omilla valinnoillaan hän voi suunnata osaamistaan tarpeidensa ja kiin-nostuksen kohteidensa mukaan.

Lisätietoja

Erikseen sovittaessa vaihtoehtoisina opintoina voi suorittaamyös muita opintoja, jotka kuuluvat turvallisuuden ja strategisen ana-lyysin maisteriohjelman opetusohjelmaan.

Opintokokonaisuuteen myönnetään erillisiä opinto-oikeuksia. Lisäksi sen suorittamiseen voi hakea opinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa tutkintoa suorittava opiskelija. Informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille kokonaisuus on vapaasti suoritettavissa. Jos osallistujamäärää kokonaisuuden sisältämille kursseille joudutaan rajoittamaan, onensisijaisuusjärjestys seuraava: 1) turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman opiskelijat, 2) erillisen opinto-oikeuden kokonaisuuden suorittamiseen saaneet, 3) opinto-oikeuden kokonaisuuden suorittamiseen saaneet Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat ja 4) muut.

Rakenne

Valitse kaikki (25+ op)