TJTSYVERI Tietojärjestelmätieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Informaatioteknologia (IT) ja digitaaliset palvelut ovat nykyisin kriittinen osa yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Samoin IT vaikuttaa lähes kaikilla elämämme osa-alueilla, silloinkin kun emme sitä välttämättä huomaisikaan. Teknologia ja sen tarjoamat mahdollisuudet kehittyvät kasvavalla vauhdilla. Osaajille on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Tietojärjestelmätieteessä ollaan kiinnostuneita informaatioteknologian hyödyntämisestä niin organisaatioiden toiminnassa kuin yksilöiden arjessakin. Tavoitteena on ymmärtää tietojärjestelmiä kokonaisvaltaisesti niiden suunnittelun ja kehittämisen sekä toisaalta käytön ja käyttäjien näkökulmista. Tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen, teknologian käyttöön arjessa ja vapaa-ajalla sekä tietoturvaan liittyviin kysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ohjelmistoihin, teknologioihin sekä niihin perustuviin tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin liittyviä mahdollisuuksia ja problematiikkaa kokonaisvaltaisesti. Hän osaa suunnitella, rakentaa ja konsultoida kestäviä, innovatiivisia ja kustannustehokkaita IT-ratkaisuja, jotka tukevat niin organisaatioiden kuin yksilöidenkin tarpeita ja mahdollistavat uudenlaisia toimintatapoja. Tietojärjestelmätiede antaa opiskelijalle valmiudet toimia asiantuntijana asiakas- ja toimittajarooleissa sekä tulkkina näiden välillä, tai esimerkiksi ohjelmistoalan yrittäjänä. Tietojärjestelmätieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on vahvaa osaamista digitaalisten palvelujen kehittämiseen tai ohjelmistoliiketoimintaan ja -yrittäjyyteen liittyen.

Lisätietoja

Opinto-oikeus haettava erikseen

Rakenne

Valitse kaikki (60+ op)