TJTKEHKOK Tietojärjestelmien kehittäminen -moduuli (15+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Tietojärjestelmätieteessä tarkastellaan tietojärjestelmien kehittämistä, käyttöä ja vaikutuksia eri konteksteissa. IT-ammattilaisten haasteena on ollut, kuinka organisaatioiden ja sidosryhmien yksilöllisten tarpeiden analysoinnin ja käsittelyn avulla saataisiin rakennettua toimivia järjestelmiä. Tietojärjestelmien, sovelluskehityksen ja tiedonhallinnan keskeisten käsitteiden, menetelmien ja työkalujen omaksuminen on olennainen osa tietojärjestelmätieteen koulutusta. Tavoitteena on oppia soveltamaan järjestelmäkehityksen ja tiedonhallinnan menetelmiä ja käytänteitä organisaation toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi teknologian avulla. Menetelmien avulla opiskelija osaa kuvata, mallintaa ja analysoida tietojärjestelmiä sekä suunnitella ja rakentaa sovelluksia ja tietokantoja. Opintokokonaisuus tarjoaa edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä ja kehittää omaa toimintaansa ongelmanratkaisukyvyn, kommunikoinnin ja palautteen käsittelyn muodossa.

Rakenne

Valitse kaikki (13 op)