TJTKAYKOK Tietojärjestelmät käyttäjäorganisaatioissa -moduuli (20+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Yritysten ja organisaatioiden toiminta on nykyisin riippuvaista informaatioteknologiasta ja siihen liittyvistä palveluista. Useimmat informaatioteknologiaa toiminnassaan hyödyntävistä organisaatioista ovat käyttäjäorganisaatioita, jotka eivät itse kehitä käyttämiään tietojärjestelmiä ja teknologiaratkaisuja. Näissä organisaatioissa keskeistä osaamista on kyky arvioida, hankkia, käyttöönottaa, hallita ja soveltaa tietojärjestelmiä, teknologioita ja niiden muodostamaa monimutkaista kokonaisuutta niin, että se parhaalla tavalla palvelee liiketoiminnan tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Tietojärjestelmät käyttäjäorganisaatioissa -moduuli tarjoaa opiskelijalle järjestelmä-, tieto- ja teknologiapääomien suunnitteluun, operointiin ja johtamiseen liittyvää monipuolista tutkimusperustaista ja ajankohtaista osaamista sekä työvälineitä.

Rakenne

Valitse kaikki (20 op)