TIESYVERI Tietotekniikan syventävät opinnot (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Lähetä lyhyt, vapaamuotoinen hakemus tietotekniikan koulutussuunnittelijalle (tie-opintoasiat@jyu.fi). Perustele miksi haluat ja/tai tarvitset suorittaa ko. kokonaisuuden.

Kuvaus

Tietotekniikka on tärkeä osa-alue missä tahansa työssä ja sitä tarvitaan työelämässä riippumatta siitä, mitä pääainetta yliopisto-opinnoissa on luettu. Muut kuin IT-tiedekunnan opiskelijat voivat vapaasti lukea tietotekniikkaa sivuaineenaan.

Tietotekniikkaa löytyy kaikkialta: taskusta, hyvinvointiteknologiasta, lentokoneista, koulusta, kavereilta, maan alta ja päältä. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, 3D-televisioista ja netistä.

Tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten näitä eri systeemejä ja laitteita suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien muodossa. Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä minkä takia pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

Tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen, tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti
tietotekniikan osaamisalueeseen sisältyvän erityisalueen, jota hän osaa
soveltaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin. Hänellä on
yleisnäkemys tietotekniikasta sekä kyky tuottaa uutta tietoa ja
valmiudet toimia asiantuntijana ja kehittäjänä erityisalueellaan.

Lisätietoja

Opinto-oikeus haettava erikseen.

Rakenne

Valitse kaikki (60+ op)