TAH101KOK Materiaalisen kulttuuriperinnön inventointi (15+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Moduulissa perehdytään materiaalisen kulttuuriperintötiedon olemukseen, hallintaan ja käyttöön. Moduulissa tarkastellaan organisaatioiden ominaispiirteiden ja mahdollisten lakisääteisten tehtävien vaikutuksia kulttuuriperintötiedon sisältöihin, historialliseen rakentumiseen, tutkimukseen ja asiantuntijatyöhön.

Moduuli antaa ammatilliset valmiudet kulttuurihistoriallisen aineiston inventointiin ja luettelointiin sekä rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitysten laatimiseen.

Moduuli koostuu kolmesta kaikille yhteisestä pakollisesta jaksosta. Lisäksi opiskelija voi valita 0-15 op täydentäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija

hallitsee kulttuuriperintötiedon rakentumisen ja osaa tulkita kulttuuriympäristö- ja kulttuuriperintötietoa eri konteksteissa.

ymmärtää rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitysten vaatimukset tutkimuksen, lainsäädännön ja asiantuntijuuden kannalta ja hallitsee selvitysten valmistelun ja laadinnan

hallitsee kulttuurihistoriallisen aineiston inventoinnin ja aineiston luetteloinnin itsenäisesti käytännön kenttätyössä. 

Rakenne

Valitse kaikki (15+ op)