PSYPER Psykologian perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (á 5 op), yhteensä 25 opintopisteestä. Kunkin jakson kirjallisuuden lisäksi perusopintoihin sisältyvät luennot. Opetus järjestetään siten että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana.  

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien perusteet. Opiskelijalla on perustietämys keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa, kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiasta ja tutkimuskohteista, persoonallisuuden keskeisistä teorioista ja mekanismeista sekä mielenterveyden lähestymistavoista ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä. 

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)