OHJAUSKOK-JYUAVOIN Ohjausalan opinnot (25 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024, 2024-2025
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Ohjausalan opinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua ohjauksen peruskäsitteisiin, teorioihin ja käytännön työtapoihin sekä syventää osaamista ohjausalan ajankohtaisista teemoista ja ilmiöistä. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan ohjausta monimuotoisena, konteksteihin sidottuna ammatillisena toimintana.


Ohjausalan opinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta, jotka voi opiskella opiskelijan valitsemassa järjestyksessä. Opintojaksoa OHJA5010 Vuorovaikutus ohjaustyössä suositellaan kuitenkin suoritettavaksi ennen muita opintojaksoja, jos opiskelijalla ei ole aiempia ohjausalan opintoja.  

Osaamistavoitteet

Ohjausalan opinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua ohjauksen peruskäsitteisiin, teorioihin ja käytännön työtapoihin sekä syventää osaamista ohjausalan ajankohtaisista teemoista ja ilmiöistä. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan ohjausta monimuotoisena, konteksteihin sidottuna ammatillisena toimintana. 

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)