MLMPER Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät (25+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Perusopintoja vastaava opintokokonaisuus, joka sisältää pääsääntöisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tarjoamia perus- ja aineopintotasoisia opintojaksoja. Kokonaisuuteen voi sisältyä myös esimerkiksi informaatioteknologian tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun tarjoamia tai muissa yliopistoissa suoritettuja vastaavia opintoja. Kokonaisuuteen sisältyvät opinnot eivät kuitenkaan voi olla opiskelijan tutkinto-ohjelman pakollisiin tai muihin valinnaisiin opintokokonaisuuksiin kuuluvia opintoja eivätkä siitä oppiaineesta, johon opiskelija suorittaa tutkielmansa.

Osaamistavoitteet

-

Rakenne

Valitse väh. 25 op
  • Vapaasti valittava opintojakso