KUMUSILTAKOK KUMUn siltaopinnot (25–30 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

KUMUn siltaopinnoissa perehdytään KUMU:n taustalla vaikuttaviin tieteenaloihin ja oppihistoriaan sekä kiinnostuksen kohteena oleviin ilmiöihin. 

Osaamistavoitteet

Siltaopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää mitä etnologia ja antropologia ja kulttuuripolitiikka tarkoittavat
  • osaa kertoa edellä mainittujen tieteenalojen oppihistorian päälinjoista
  • tunnistaa tieteenalan keskeisimmät aineistonkeruumenetelmät ja
  • ymmärtää menetelmien, teorioiden ja eettisten kysymysten perusteet.

Lisätietoja

Kokonaisuuden valitsevat vain ne KUMUn maisteriopintoihin valitut opiskelijat, joiden kanssa siltaopintojen suorittamisesta on sovittu HOPS-keskustelussa.

Rakenne

Valitse kaikki (20–30 op)