KUMPER Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

KUMUn perusopinnoissa perehdytään KUMU:n taustalla vaikuttaviin tieteenaloihin ja oppihistoriaan sekä kiinnostuksen kohteena oleviin ilmiöihin. Lisäksi opinnoissa pohditaan oman alan ammatillisuutta ja asiantuntijuutta.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tutustuu reflektointitaitoihin ja oman osaamisen tunnistamiseen
  • perehtyy oman alan työelämäkenttään
  • osaa selittää mitä etnologia ja antropologia ja kulttuuripolitiikka tarkoittavat
  • osaa kertoa edellä mainittujen tieteenalojen oppihistorian päälinjoista
  • tunnistaa tieteenalan keskeisimmät aineistonkeruumenetelmät ja
  • ymmärtää menetelmien, teorioiden ja eettisten kysymysten perusteet.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)