KPTLOIKOK Kieli, sosioemotionaaliset taidot ja identiteetti varhaislapsuuden monikielisissä ympäristöissä (15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Opintokokonaisuus (15 op) koostuu kolmesta viiden opintopisteen jaksosta. Opiskelijat työskentelevät verkkoalustalla pääosin itsenäisesti ja yhdessä muiden osallistujien kanssa vertaisryhmässä. Itsenäinen etätyöskentely sisältää digitaaliseen opetusmateriaaliin perehtymistä ja työelämälähtöisten tehtävien tekemistä. Lisäksi kurssiin sisältyy varhaiskasvatustyön kontekstiin sijoittuva kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on tukea monikielisen varhaiskasvatusympäristön toimintakulttuurin kehittymistä. Mikäli kurssiin sisältyy lähiopetuspäiviä, nämä on mahdollista korvata osallistumalla etätyöskentelyyn.  

Osaamistavoitteet

Kieli, sosioemiotionaaliset taidot ja identiteetti varhaislapsuuden monikielisissä ympäristöissä -moduulin tavoitteena on syventää varhaiskasvatuksen opettajien osaamista lasten kielellisten-, sosiaalisten- ja tunnetaitojen kehittymisestä sekä erilaisten identiteettien tukemisen merkityksestä. Lisäksi tavoitteena on perehtyä kielitietoiseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen monikielisissä toimintaympäristöissä. Opintokokonaisuus tarjoaa välineitä varhaiskasvatusyhteisön monikielisen toimintakulttuurin kehittymiseen varhaiskasvatuksen kontekstissa.  

Lisätietoja

Opetusohjelmassa ilmoitetaan mitkä opintojaksot ovat tarjolla minäkin lukuvuonna. Moduuli on tarkoitettu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille ja opiskelijamäärä on rajoitettu. Tarkemmat ohjeet moduuliin ilmoittautumisesta julkaistaan verkossa kasvatustieteiden laitoksen opiskelu-sivulla

Rakenne

Valitse kaikki (15 op)