KPTJOHKOK Johtajuus kasvatusalalla (15–25 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Vapaasti suoritettava temaattinen moduuli kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille.

Kuvaus

johtamisen käsitteet, teoriat ja käytänteet, johtamisen merkityksen tarkastelu, pedagoginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, talousjohtaminen, koulutuspolitiikka, oma johtajuusosaaminen, ammatillinen identiteetti 

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija tuntee johtamisen keskeisiä käsitteitä, teorioita ja käytänteitä saaden valmiuksia kasvatusalan johtajuuteen

  • Opiskelija osaa tarkastella johtamisen merkitystä yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden, yhteiskunnan sekä niiden vuorovaikutuksen ja toiminnan kehittämisen näkökulmista

  • Opiskelija tutustuu henkilöstöjohtamisen ja talousjohtamisen lähtökohtiin sekä koulutuspolitiikkaan ja johtajuutta ohjaavaan lainsäädäntöön

  • Opiskelija rakentaa omaa johtajuusosaamistaan ja ammatillista identiteettiään 

Esitietojen kuvaus

Ennen moduulin suorittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna erityispedagogiikan, kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, varhaiskasvatustieteen tai psykologian aineopinnot. Tai vaihtoehtoisesti opinto-oikeus Educational Sciences tai Development, Education and International Cooperation (specialization in education) –maisteriohjelmassa.

Lisätietoja

Johtajuus kasvatusalalla -moduuli on vapaasti suoritettavissa kaikille kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille. KLAS1519 Educational Leadership on kaikille pakollinen opintojakso, joka suositellaan suoritettavaksi moduulin ensimmäisenä opintojaksona. 

Opintojaksolle VKTS1049 on varattu lukuvuosittain 10 paikkaa muille kuin varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille. Hakuohjeet VKTS1049 kasvatustieteiden laitoksen temaattisten moduulien -sivulla. Moduulin voi suorittaa ilman VKTS1049-opintojaksoa. 

Valittavana olevat suoritustavat määritellään vuosittain opetusohjelmassa. Opetusohjelmassa ilmoitetaan, mitkä opintojaksot ovat tarjolla minäkin lukuvuonna.

Rakenne

Valitse 15–25 op