KOUPER Koulutusjohtamisen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Ammatillinen identiteetti
Asiantuntijuus
Ammatillinen toimijuus

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kestävä pohja ammatilliselle identiteetilleen, asiantuntijuudelleen ja toimijuudelleen kasvatus- ja koulutusalan johtajana, sekä valmius kehittää sitä. Opintojen aikana opiskelijan vuorovaikutustaidot ja dialoginen osaaminen vahvistuvat.  

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)