KOGKOK Kognitiotieteen opintokokonaisuus (25+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kognitiotiede on monitieteinen, erilaisia ihmistieteellisiä ja teknisiä aineita yhdistävä tieteenala, jonka tutkimuskohteita ovat mieli, kokemus, ajattelu ja älykkyys. Sen taustalla vaikuttavat muun muassa tietojenkäsittelytieteet, psykologia, filosofia, antropologia, kielitiede, tekoälytutkimus, neurotieteet, suunnittelun tutkimus sekä taiteen ja kulttuurin tutkimus. Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimus pyrkii ratkaisemaan vuorovaikutusongelmia kognitiotieteen käsitteitä, teorioita ja menetelmiä hyödyntäen. Oppiaineen erillinen opintokokonaisuus keskittyy tieteellisen käyttäjätutkimuksen perusteisiin, tarjoten vapaavalinnaisissa opinnoissa mahdollisuuden suunnata opintoja teoreettisiin pohdiskeluihin tai käytännöllisiin vuorovaikutussuunnittelua koskeviin kysymyksiin.

Jyväskylän yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti suorittaa kognitiotieteen erillisen opintokokonaisuuden.

Osaamistavoitteet

-

Rakenne

Valitse kaikki (25+ op)