Gerontologia

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 

 1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
 2. Suunnittele opintosi.
 3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan. 
 4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.


Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

Opiskelu opintovapaalla
Suunnitteletko opintoja opintovapaalle? Jyväskylän avoimen yliopiston opinnot soveltuvat erinomaisesti opintovapaalla opiskeluun. HelpJYU palvelusta löydät ohjeita opiskelusuunnitelman laatimiseen ja opiskelutodistuksen tilaamiseen Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukihakemusta varten: https://help.jyu.fi/jp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010092

2 Gerontologian perusopinnot (25 op)


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla TGEP1001. Aloita opintosi suorittamalla tämä opintojakso.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Gerontologian perusopinnot voit suorittaa täysin etä- ja verkko-opintoina.  Voit suorittaa perusopinnot kokonaisuudessaan tai vain haluamasi opintojaksot.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Lukuvuosien 2022-23 ja 2023-24opintojaksojen toteutukset

TGEP1001 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 1 (5 op)

LUKUVUOSI 2022-23

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.9.2022 - 22.1.2023, suoritusoikeusaika 1.9.2022 - 30.6.2023
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.2.-31.8.2023, suoritusoikeusaika 1.2.-31.12.2023

LUKUVUOSI 2023-24

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.9.2023-31.1.2024, suoritusoikeusaika 1.9.2023-30.4.2024
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.2.-15.8.2024, suoritusoikeusaika 1.2.-30.11.2024

TGEP1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 1 (5 op)

LUKUVUOSI 2022-23

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.9.2022-22.1.2023, suoritusoikeusaika 1.9.2022-31.5.2023
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.4.-31.7.2023, suoritusoikeusaika 1.4.-31.12.2023

LUKUVUOSI 2023-24

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.9.-31.12.2023, suoritusoikeusaika 1.9.2023-28.2.2024
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.2.-31.7.2024, suoritusoikeusaika 1.2.-30.9.2024

TGEP1003 Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vanhuudessa (5 op)

LUKUVUOSI 2022-23

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.1.2023, suoritusoikeusaika 1.8.2022-31.5.2023
 • Verkkokurssi: ilmoittautumisaika 1.2.-18.3.2022, verkkokurssi 1.4.-31.5.2023, suoritusoikeusaika 30.6.2023 asti
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.6.-30.9.2023, suoritusoikeusaika 31.1.2024 asti

LUKUVUOSI 2023-24

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.10.2023-31.1.2024, suoritusoikeusaika 1.10.2023-31.3.2024
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.2.-31.7.2024, suoritusoikeusaika 1.2.-31.10.2024 (Tämän oppimistehtävän sisällä on mahdollisuus opiskella jakso myös verkkokurssina. )

TGEP1004 Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa (3 op)

LUKUVUOSI 2022-23

 • Verkkokurssi (kevät): ilmoittautumisaika 1.12.2022-22.1.2023, verkkokurssi 23.1.-19.3.2023, suoritusoikeusaika 31.5.2023 asti

LUKUVUOSI 2023-24

 • Verkkokurssi: ilmoittautumisaika 1.9.-31.10.2023, verkko-opiskelu aikavälillä 1.9.2023-31.1.2024
 • Verkkokurssi: ilmoittautumisaika 1.2.-30.5.2024, verkko-opiskelu aikavälillä 1.2.-15.8.2024

TGEP1005 Ravitsemuksen erityiskysymykset ikääntyessä (3 op)

LUKUVUODET 2022-23 ja 2023-24

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.9.2022-22.1.2023, suoritusoikeusaika 15.6.2023 asti
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.2.2023-31.1.2024, suoritusoikeusaika 1.2.2023-31.3.2024 (HUOM! Ilmoittautuminen 17.4. jälkeen, suoritusoikeusaika 31.3.24 asti.)
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.2.-31.7.2024, suoritusoikeusaika 1.2.-30.9.2024

TGEP1006 Fyysinen toimintakyky, liikunta ja vanheneminen (4 op)

LUKUVUODET 2022-23 ja 2023-24

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.9.2022-22.1.2023, suoritusoikeusaika 15.6.2023 asti
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.2.2023-31.1.2024, suoritusoikeusaika 31.3.2024 asti (HUOM! Ilmoittautuminen 17.4. jälkeen, suoritusoikeusaika 31.3.24 asti.)
 • Oppimistehtävä: 1.2.-15.8.2024, suoritusoikeusaika 1.2.-15.10.2024


2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Gerontologian perusopintojen suositeltava suoritusjärjestys.

Suosittelemme aloittamaan jaksosta TGEP1001. Sen jälkeen järjestys voi olla juuri sellainen, mikä sopii sinulle.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 Gerontologian aineopinnot (35-37 op)

3.1 Esitiedot

Jos olet suorittanut gerontologian perusopinnot 25-26 op Jyväskylän, Itä-Suomen tai jonkin muun yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3), voit jatkaa opintojasi aineopintoihin. MIkäli olet suorittanut gerontologian perusopinnot jossakin muussa kuin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, toimitathan todistuksestasi kopion ennen gerontologian aineopintojen valmistumista meille.

Voit opiskella myös yksittäisiä gerontologian aineopintojen jaksoja, jolloin perusopintovaatimusta ei ole. Suosittelemme kuitenkin perusopintoja, sillä ne helpottavat aineopintojen opiskelua.


3.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla TGEA1001. Aloita opintosi suorittamalla tämä opintojakso.


3.3 Opintojaksojen suoritustavat aineopinnoissa

Gerontologian aineopinnot voit suorittaa pääosin etä- ja verkko-opintoina.  Voit suorittaa opinnot kokonaisuudessaan tai vain haluamasi opintojaksot. Aineopintoihin ilmoittaudutaan jakso kerrallaan.

Gerontologian aineopinnot järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kanssa (UEF). Aineopinnot koostuvat kaikille yhteisistä sisältöopinnoista (27 op) sekä valinnaisista opinnoista (8-10 op), jotka voivat olla sisältöopintoja tai tutkielmaopintoja.

Tutkielmaopinnot on tarkoitettu henkilöille, joiden tavoitteena on tutkintoon johtavat opinnot Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkielmaopinnoissa (yht. 8 op) kirjoitetaan opinnäytetyö Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan terveystieteiden oppiaineen vaatimusten mukaisesti (systemaattinen kirjallisuuskatsaus). Tutkielma vastaa alemman korkeakoulututkinnon kandidaatintutkielmaa. Mikäli olet opiskelemassa tutkintotavoitteisesti, ota opintojen alussa yhteyttä yliopistonopettaja Päivi Eskolaan.

Mikäli aineopintokokonaisuuden opiskelun tavoitteena ei ole tutkintoon johtaviin opintoihin hakeminen, opiskelija voi valita tutkielmaopintojen tilalle sisältöopintoja. Sisältöopinnoista kaikille yhteinen opintojakso on TGEA1005 Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen (4 op). Lisäksi opiskelija valitsee yhden vapaavalintaisista jaksoista (4-6 op). Vapaavalintaiseksi jaksoksi tulee valita sellainen opintojakso, jota opiskelija ei ole aiemmin suorittanut.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Lukuvuosien 2022-23 ja 2023-24 opintojaksojen toteutukset

TGEA1001 Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi (2 op)

LUKUVUODET 2022-23 ja 2023-24

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.2.2023-31.1.2024, suoritusoikeusaika 1.2.2023-31.3.2024 (HUOM! Ilmoittautuminen 17.4. jälkeen, suoritusoikeusaika 31.3.24 asti.)
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.2.-31.7.2024, suoritusoikeusaika 1.2.-30.9.2024

TGEA1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 2 (5 op)

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 6.2.-31.8.2023, suoritusoikeusaika 6.2.-15.12.2023
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.1.-31.7.2024, suoritusoikeusaika 1.2.-30.9.2024

TGEA1003 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 2 (5 op)

 • Verkkokurssi: ilmoittautumisaika 15.8.-30.9.2023, suoritusoikeusaika 15.9.2023-28.2.2024 (HUOM! Aktiivinen työskentely tapahtuu syksyllä 2023.)
 • Verkkokurssi: syksy 2024, ilmoittautuminen alkaa elokuussa 2024

TGEA1004 Asumisen ja hoivan paikat ja politiikat (5 op)

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.9.2022-22.1.2023, suoritusoikeusaika 1.9.2022-31.5.2023
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.4.-30.11.2023, suoritusoikeusaika 1.4.2023-29.2.2024 (HUOM! Ilmoittautuminen 17.4. jälkeen, suoritusoikeusaika 29.2.2024 asti.)
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.3.-31.7.2024, suoritusoikeusaika 1.3.-30.10.2024

TGEA1007 (4450356) Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä (5 op) Itä-Suomen yliopiston järjestämä jakso

 • Luento-opetus (verkkovälitteinen) ja tentti
 • JAKSO JÄRJESTETÄÄN SEURAAVAN KERRAN KEVÄÄLLÄ 2024,. VIIMEINEN TOTEUTUS AINEOPINNOISSA.
 • Lisätietoja: suunnittelija Minna Saharinen (UEF) minna.saharinen@uef.fi

TGEA1008 (551353) Sosiaaliset suhteet vanhuudessa (5 op) Itä-Suomen yliopiston järjestämä jakso

 • Oppimistehtävä: 15.8.2022-30.6.2023
 • Lisätietoja jakson järjestämisestä lv 2023-24: suunnittelija Minna Saharinen (UEF) minna.saharinen@uef.fi

Valinnaiset opintojaksot

KAIKILLE YHTEINEN

TGEA1005 Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen (4 op)

 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.3.2023-31.1.2024, suoritusoikeusaika 1.3.2023-30.4.2024 (HUOM! Ilmoittautuminen 17.4. jälkeen, suoritusoikeusaika 30.4.24 asti.)
 • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 1.2.-31.7.2024, suoritusoikeusaika 1.2.-30.11.2024

VALITSE YKSI JAKSO SEURAAVISTA (TGEA1006-TGEA1012)

TGEA1009 Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä (6 op) Itä-Suomen yliopiston järjestämä opintojakso

TGEA1010 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito (6 op) Itä-Suomen yliopiston järjestämä opintojakso

TGEA1011 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin (5 op) Itä-Suomen yliopiston järjestämä opintojakso

KTEA013 Liikunta ja vanheneminen (4 op) JY:n järjestämä opintojakso. VERKKOKURSSI: KEVÄT 2024.

FTEM1001 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat (5 op) JY:n järjestämä opintojakso

TGEP1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 1 (5 op) JY:n järjestämä opintojakso. OPPIMISTEHTÄVÄ.

TGEA1012 Gerontologinen sosiaalityö (4-5 op) Itä-Suomen yliopiston järjestämä opintojakso

 • Lisätietoja jakson järjestämisestä: suunnittelija Minna Saharinen (UEF) minna.saharinen@uef.fi

Edellä mainittujen opintojaksojen vaihtoehtoisina opintojaksoina suositellaan tutkintotavoitteisesti opiskeleville jaksoja 1) KTEY016 Kandidaattiseminaari ja 2) KTEY017 Kandidaattitutkielma.


3.4 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa

Gerontologian aineopintojen suositeltava suoritusjärjestys:

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan gerontologiaa Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon!

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.