FYSKOK Tietoja ja taitoja fysiikan opettamiseen (20 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

  • FYSS8300 Fysiikan historia (5 op)

  • FYSS8320 Koulufysiikka ja fysiikan opettaminen (5 op)

  • FYSS8310 Demonstraatiokurssi (5 op)

  • FYSS8340 Työelämähankkeen simulointi (5 op) 

Osaamistavoitteet

Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa keskustella fysikaalisen tiedon luonteesta ja siitä, kuinka nykyinen fysikaalinen tieto on rakentunut

  • osaa kuvailla fysiikan eri osa-alueita ja niiden merkitystä luonnontieteiden kokonaisuudessa

  • tuntee tavallisimmat koulussa esiintyvät oppilaiden virhekäsitykset ja osaa suunnitella opetuksen virhekäsitysten minimoimiseksi

  • tuntee monia käyttökelpoisia demonstraatioita ja oppilastöitä

  • osaa suunnitella uusia fysiikan demonstraatioita, oppilastöitä peruskoulu- ja lukiotasoille

  • osaa toteuttaa ja ohjata yhteistoiminnallisia hankkeita ja projekteja 

Esitietojen kuvaus

Lukion fysiikan laajojen opintojen vahva osaaminen. Kandidaattitason tiedot fysiikasta tai jostakin muusta luonnontieteesä ovat suositeltavia.

Lisätietoja

Temaattinen moduuli on suunnattu ensisijaisesti opettajille, jotka haluavat päivittää luonnontieteiden ja etenkin fysiikan opettamisen pedagogista tietoutta ja saada vinkkejä ja kokemuksia käytännön opetustyöhön.

Rakenne

Valitse kaikki (20 op)