EOPERI Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (40+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op) antavat valmiudet erityisopettajan tehtäviin. Opiskelijan pohjakoulutus vaikuttaa opinnoista saatavaan kelpoisuuteen (varhaiskasvatuksen erityisopetus, kehitysvammaisten oppilaiden erityisopetus, luokkamuotoinen ja osa-aikainen erityisopetus, osa-aikainen erityisopetus tai ulkomailla suoritetun erityisopettajan tutkinnon täydentäminen). Opinnoissa keskitytään erityisopettajan ammatillisten valmiuksien kehittämiseen. Opinnot koostuvat erityispedagogiikan aineopintoihin kuuluvista opinnoista (30 op) sekä vapaasti valittavista ammatillisista opinnoista (10 op). Erityispedagogiikan perusopinnot aiemmin suorittaneille opinnoista luetaan hyväksi 20 opintopistettä.

Sisältö

  • erityispedagogiikan asiantuntijan ammattietiikka
  • opetuksen ja ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • tukijärjestelmien tunteminen ja hyödyntäminen
  • konsultatiivinen työote
    monialainen yhteistyö

Osaamistavoitteet

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa tunnistaa ja arvioida kehityksen ja oppimisen tukemisen haasteita

  • osaa suunnitella ja toteuttaa kehityksen ja oppimisen tukea sekä arvioida tuen vaikuttavuutta

  • osaa noudattaa ammattieettisiä periaatteita työskentelyssään

  • kykenee kriittisesti tarkastelemaan omaa taitotietoaan erityispedagogiikan asiantuntijana ja tunnistamaan osaamistarpeensa

Rakenne

Valitse kaikki (40–43 op)