ELISYV Erityisliikunnan syventävät opinnot (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erityisliikunnan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia soveltavan liikunnan asiantuntijana erityisesti toisella asteella ja korkea-asteen koulutuksessa
  • tuntee soveltavan liikunnan keskeisen kirjallisuuden
  • hallitsee soveltavan liikuntatutkimuksen tekemisen periaatteet
  • osaa hyödyntää oman opinnäytetyönsä kannalta keskeiset tutkimus- ja analyysimenetelmät
  • tuntee soveltavan liikuntatutkimuksen keskeiset sisällöt ja on saanut harjoitusta tutkimusprosessiin osallistumisesta

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan aineopinnot

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)