EKTKOK Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Humanismi, sekulaarit ja ei-sekulaarit katsomukset sekä niiden tutkiminen, sekä näiden traditioiden tuntemus

Ihmisen ja ympäristön tutkimukselliset näkökulmat kokonaisvaltaisen maailmankuvan muodostamisessa

Laaja valikoima näkemyksiä koskien hyvää elämää, etiikkaa, yhteiskuntaa, todellisuutta ja sen eri puolia.

Osaamistavoitteet

Tiedot: Humanististen ja sekulaarien sekä ei-sekulaarien katsomustraditioiden tuntemus, filosofisen ihmistutkimuksen alat, maailmankatsomusten perusteet; hyvän elämän, yhteiskunnan, kulttuurin ja identiteetin sekä etiikan keskeisten näkemysten tuntemus

Taidot: Elämänkatsomustieto - oppiaineen opettamisen edellyttämät taidot: oppiainesisältöjen kehittäminen ja kytkeminen opetustyöhön perehtymisvaiheesta lähtien opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin oppiainepedagogiikan mukaisesti

Asenteet: Kriittisen ja sivistysmyönteisen asenteen omaksuminen, opettajuuteen jatkuvan oppimisen asenteella suhtautuminen

Esitietojen kuvaus

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden edeltävinä opintoina edellytetään jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op
  • Etiikka-moduuli väh. 25 op (edeltävinä opintoina moduulin laajuus vähintään 25 op, muille laajuus 15-30 op)
tai edellisten opetussuunnitelmien mukainen:
  • Etiikan opintokokonaisuus 25 op
  • Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op
  • Filosofian perusopinnot 25 op

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)