DIGEDUKOK Digitally Competent Educators module (15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Englanninkielinen Digital Competent Educators -kokonaisuus tuotetaan yhteistyössä koulutusteknologian, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja sen partneriyliopistoje Erasmus+ KA3 E-SLP-hankkeessa yhdessä saksalaisen FernUniversität in Hagen -yliopiston, portugalilaisen Universidade Aberta -yliopiston sekä turkkilaisen Anadolu University –yliopiston kanssa. Moduulin sisältö kattaa kasvatus-, koulutus- ja opetusaloilla digitaalisissa ympäristöissä toimittaessa tarvittavat digitaidot. Sisällöllisesti moduuli perustuu eurooppalaiseen The European framework for the digital competence of educators -viitekehykseen (DigCompEdu6 ). Täysin etäopiskeluun perustuvan moduulin kohderyhmänä ovat eri kouluasteilla ja erityyppisissä kasvatus-, koulutus -ja opetusalan tehtävissä jo työskentelevät tai näille aloille suuntautuvat henkilöt (ml. tutkinto-opiskelijat). Eurooppalaisilla koulutusmarkkinoilla on paljon kysyntää rakenteilla olevalle joustavalle ja työelämän tarpeista lähtevälle koulutukselle. Kokonaan verkossa suoritettava englanninkielinen digitaitoihin kohdistuva temaattinen moduuli lisää jo työelämässä olevien koulutus- ja opetusaloilla työskentelevien opiskelumahdollisuuksia sekä kansainvälistä tietotaitoa alan käytänteistä eri maissa

Osaamistavoitteet

-

Rakenne

Valitse kaikki (15 op)