BIPPER Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa perehdytään luonnon perusilmiöihin soluista ja eliöyksilöistä sekä populaatioista ja eliöyhteisöistä aina globaaliin mittakaavaan asti. Opintojaksoilla tutustutaan luonnon monimuotoisuuden eri tasoihin ja perehdytään elämän evoluutioon sekä geofyysisiin ja kemiallisiin prosesseihin, jotka mahdollistavat nykyisen kaltaisen elämän maapallolla. Keskeisenä teemana on myös luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutus sekä ihmisen aiheuttamat ympäristöongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Opintojaksoilla perehdytään myös luonnontieteellisen tutkimuksen ja tiedon luonteeseen sekä tieteenalan tutkimukseen. 

Osaamistavoitteet

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvailla ja selittää biologiset perusrakenteet ja –ilmiöt biomolekyyleistä ja soluista ekosysteemien kautta biomeihin sekä niiden liittymisen fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin.

  • kuvailla ja selittää luonnon tärkeimmät toiminnalliset prosessit, kuten fotosynteesin, solun aineenvaihdunnan, perinnöllisen informaation kulun sekä energian virtauksen ja ravinteiden kierrot.

  • selittää, miten ihminen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja toimintaan sekä miten näitä vaikutuksia voidaan vähentää.

  • kuvata bio- ja ympäristötieteiden keskeisimmät käsitteet.

  • kuvata luonnontieteellisen tiedon luonteen ja tutkimusprosessin sekä omaa kriittisen ajattelun taitoja. 

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)